Loviisan Esplanad & Eleonora

Meistä

Palvelutalosäätiö pähkinänkuoressa

1992 – Säätiö perustettiin

Loviisan seudun palvelutalosäätiö perustettiin 1992. Perustajiin kuului yrityksiä, yhdistyksiä ja Loviisan kaupunki. Perustajia oli yhteensä 34 kpl.

Oikeusministeriön 12.10.1992 antaman päätöksen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea, edistää ja kehittää Loviisan seudun eläkeläisten ja vammaisten avo- ja laitoshuoltoa sekä asumispalvelua tukipalveluineen erityisesti rakentamalla ja ylläpitämällä eläkeläisten ja vammaisten monipalvelukeskusta sekä edistämällä muutoinkin eläkeläisten ja vammaisten palveluja.

Vuonna 2021 säätiön hallitus päätti laajentaa toimialuetta ja voi jatkossa tarjota asuntoja, hoitopaikkoja sekä muita palveluita myös muiden kaupunkien sekä kuntien asukkaille. Etusijalla ovat kuitenkin aina Loviisan ja Loviisan seudun asukkaat.

1992 – Esplanad valmistui

Säätiön ensimmäinen rakennus, palvelutalo Loviisan keskustaan Kuningattarenkadulle. Joulukuussa 2020 Esplanadin  muistiyksikön asukkaat siirtyivät pois rakennuksesta eikä talossa ole tämän jälkeen ollut säätiön hoitohenkilökuntaa. Esplanad on nyt seniorivuokratalo.

2002 – Eleonora valmistui

Ympärivuorokautista hoivaa tarjoava palvelutalo Eleonora Kuhlefeltinkadulle.

Toiminta ja omavalvonta-
suunnitelma

Lue omavalvontasuunnitelma >> 

Hallitus

Säätiön päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on 9 jäsentä  Loviisan kaupungista ja yksi hoitotyön asiantuntija. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön perustajia. Paikat on jaettu seuraavasti: Loviisan kaupunki ja seurakunta 3 paikkaa, yritykset 1 paikka ja yhdistykset/järjestöt 5 paikkaa. Säätiöllä on toimitusjohtaja joka johtaa säätiön toimintaa ja taloutta. Toimitusjohtaja on tulos- ja talousvastuullinen ja hän raportoi toiminnasta hallitukselle.

Organisaatio

Säätiön organisaatioon kuuluu: hallitus, toimitusjohtaja, hallintopäällikkö, ravitsemushuollon päällikkö, Eleonoran palveluvastaava, hoitohenkilökunta, keittiöhenkilökunta, siivoushuollon henkilökunta ja uima-allasvalvoja.